Дамыту жоспарлары

Даму жоспары Компания қызметінің негізгі бағыттарын және қаржылық-шаруашылық қызметінің көрсеткіштерін анықтайтын негізгі құжаттардың бірі болып табылады, Компанияның даму стратегиясын іске асыру мақсатында бесжылдық кезеңге бір рет әзірленеді және Директорлар Кеңесімен бекітіледі.

Қазіргі уақытта «Сарыарқа» ӘКК» ҰК» АҚ өз қызметінде 2014 жылы 25 желтоқсанда Директорлар кеңесімен бекітілген (№14/82 хттама) 2014-2018 жылдарға арналған түзетілген Даму жоспарын басшылыққа алады.